ІСТОРІЯ ТАЕКВОН-ДО І.Т.Ф.Історія Таеквон-До ІТФ в деталях і ціфрах_ (скачати)


Хоча витоки бойових мистецтв покриті таємницею, це можна розглядати як незаперечний факт того, що з незапам'ятних часів фізичні дії з використанням рук і ніг застосовувалися з метою самозахисту.
Якщо визначити зти фізичні дії як Таеквон-До, то будь-яка країна може претендувати на винахід Таеквон-До. Однак, існує дуже мало спільного між Таеквон-До, що практикуються сьогодні і грубими методами боротьби без зброї, що розвивалися в минулому.
Сучасне Таеквон-До дуже сильно відрізняється від інших бойових мистецтв. Теорія, термінологія, техніка, система, методи, правила, практична придатність і духовна основа були науково розвинені, систематизовані і названі автором, і було б помилкою вважати, що в Таеквон-До для самозахисту використовуються якісь особливі руху рук і ніг. Також жодне з інших військових мистецтв не може бути названо Таеквон-До. Тільки ті, хто практикує техніку, що базується на авторській теорії, принципах і філософії, можуть вважатися істинними учнями Таеквон-До.
Де і коли з'явилося Таеквон-До?
Сформовані обставини зробили можливим для мене заснувати і розвинути Таеквон-До. На додаток до мого попереднього знання корейської боротьби Теккён, я мав можливість вивчати карате в Японії протягом тих нещасних років, коли моя рідна країна була окупована японцями. Незабаром після звільнення Кореї в 1945 році я зайняв привілейоване становище як член новостворених Південнокорейських збройних сил.
Минуле породило в мені відчуття необхідності створення, а пізніше і дало сили поширювати Таеквон-До в усіх збройних силах, незважаючи на шалений опір.
Поява Таеквон-До як міжнародного військового мистецтва у відносно короткий період часу стало можливим завдяки різним чинникам. Зло сучасного суспільства (моральна розбещеність, матеріалізм, егоїзм і ін.) Створило духовний вакуум. Таеквон-До було здатне заповнити цю порожнечу.
Крім того, це був неспокійний час, коли люди відчували потребу в коштах самозахисту і чудова техніка Таеквон-До отримала широке визнання. Мій соціальний статус і перевага засновника Таеквон-До і дане богом здоров'я сприяли поширенню Таеквон-До в усьому світі.
Я народився кволим і слабким і в віці 15 років почав займатися Теккён у мого вчителя каліграфії. У 1938 році, за кілька днів до свого повернення в Корею з Японії, де я вчився, стався несподіваний інцидент, який зробив неможливим моє повернення додому без ризику репресій. Я вирішив стати володарем чорного пояса в Карате.
Майстерність, яку я придбав, дозволяла мені захистити себе. Після повернення до Кореї я взяв участь в національно-визвольному русі, відомому як Пхеньянський студентсько-солдатський інцидент. Подібно до багатьох патріотів довгої історії людства, мої дії викликали невдоволення можновладців. І я був укладений в японську армійську в'язницю. У січні 1946 року мені присвоїли звання лейтенанта і призначили в 4-й піхотний полк Корейської республіканської армії, яка перебувала в місті Кванчжу провінції Чолла Намдо як командир роти.
Я начал обучать Каратэ моих солдат как средству физической и. психической тренировки, Нам было необходимо развивать наше собственное национальное воинское искусство, которое превосходило бы по духу и технике японское Каратэ.
Это настолько захватило мои мысли, что я начал развивать новую технику систематически с марта того года. К концу 1954 года я почти завершил формирование нового воинского искусства Кореи и 11 апреля 1955 года ему было дано название "ТаэКвон-До".
По духовному уровню Таеквон-До происходит от традиционных восточных этических и нравственных принципов и, конечно, моей собственной философии.
Хотя я всего пяти футов росту, я горд собой оттого, что жил в строгом соответствии с моими нравственными убеждениями. Я пытался бороться за справедливость безо всякого страха. Я считаю что это было возможным только потому, что огромную силу и неукротимый дух привило Таэквон-До.
Физическая техника Таэквон-До базируется на принципах современной науки, ньютоновской физике, которая учит тому, как достигать огромной мощности. Сюда включена также военная тактика атаки и защиты.
Я хотел создать чистую технику, и хотя использовал Каратэ и Тэккён, основная теория и принципы Таэквон-До сильно отличаются от других воинских искусств.
В Марте 1959 года вместе с военной-демонстрационной командой Таэквон-До я отправился в турне за рубеж. Мы посетили Южный Вьетнам и Тайвань. Это был первый подобный визит в истории Кореи. И я сформулировал следующие основные идеалы для занимающихся Таэквон-До:
1.Развивая честный ум и сильное тело, мы приобретаем уверенность в себе, чтобы стоять на стороне справедливости во все времена.
2. Мы будем объединяться со всеми людьми в общее братство, невзирая на религиозные, национальные и идеологические различия.
3.Мы посвящаем себя строительству мирного человеческого общества, в котором преобладают справедливость, нравственность, доверие и гуманизм.
Я также решил посвятить себя широкой пропаганде Таэквон-До во всем мире в искренней надежде, что это будет способствовать объединению разделенного на две половины моего Отечества.
Изучение Таэквон-До состоит из двух частей - духовной дисциплины и совершенной техники. Поскольку человеческий дух принадлежит к области метафизики, нелегко описать то, что я понимаю под духовной дисциплиной. Его невозможно потрогать, увидеть или услышать.
Это шире и глубже, чем то, что мы можем постигнуть.
В этом отношении я сам есть только ученик в бесконечном про-цессе учебы. Я прихожу к определению духовного описания Таэквон-До как сплава себя с идеалами Таэквон-До. Если мы будем рассматривать себя и Таэквон-До как частичку единого тела, Таэквон-До никогда не будет использоваться в бесчестных целях.
Названия тылей в Таэквон-До происходят от самых прославленных людей, существовавших на протяжении пятитысячелетней истории Кореи. Собственное понимание тылей неизбежно приведет к тому, что Таэквон-До как воинское искусство будет использоваться как средство самозащиты и в целях справедливости.
История Кореи содержит не один пример, когда ее вооруженные силы использовались для защиты от посягательств соседей в целях сохранения национальной независимости.
В технической области я создал разнообразную технику, которая может быть использована в различных ситуациях. Она базируется на следующих принципах:
1.Все движения построены таким Образом, чтобы создавать максимальную мощность в соответствии с научными формулами и принципами кинетической энергии.
2. Принципы, находящиеся в основе техники, настолько очевидны, Что даже несведущие в Таэквон-До способны отличить правильное движение от неправильного.
3.Дистанция и угол каждого движения определены таким образом, чтобы достигать наибольшей эффективности в атаке и защите.
4. Цель и метод каждого движения наглядны и просты для того, чтобы облегчить учебный процесс.
5. Рациональные методы обучения построены таким образом, что пользу от занятий Таэквон-До сможет получить каждый - молодой или старый, мужчина или женщина.
6. Правильные методы дыхания способствуют увеличению скорости каждого движения и снижают утомление.
7.Атака выполняется в жизненно важные точки тела, а их защита производится ох всевозможных атак.
8. Каждая ударная поверхность точно определена и базируете я на Структуре человеческого тела.
9. Все движения легки в исполнении, что дает возможность получить удовольствие от занятий Таэквон-До как спорта и как отдыха.
10. Особое внимание уделяется обеспечению хорошего здоровья и предотвращению травм.
11. Все движения гармоничны и ритмичны, благодаря чему Таэквон-До очень эстетично.
12. Все движения в тулях должны выражать личность и жизненный характер того, чьим именем назван туль.
Следование этим основным принципам - то, что делает Таэквон-До воинским искусством и спортом.

Генерал Чой Хонг Хі